Gå til leksikonoversigt

Hvidtfeldt, Johan, 1908-1979, historiker og rigsarkivar

Personer

Hvidtfeldt var født i Vejle og blev i 1932 cand.mag. i historie. Som arkivar i Aabenraa 1935-44 blev han grebet af dyb interesse for grænselandets historie, skrev bl.a. oversigt over Landsarkivets samlinger, om landbrugsforhold, livegenskabet og om sønderjyske købstæder. Han blev 1945 landsarkivar i Viborg og rigsarkivar 1963-78. Hans interesseområder var især lokalhistorien og besættelsestiden. Som arkivchef var Hvidtfeldt nyskabende.

Af Jørgen Witte i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Claus Bjørn i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 6. Peter Kr. Iversen i: Sønderjysk Årbog 1979.