Gå til leksikonoversigt

I Danmark er jeg født. Digt af H.C. Andersen

Begreber

1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

2. Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer -
Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! -
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

3. Engang du herre var i hele Norden,
bød over England - nu du kaldes svag;
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder -
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

4. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland.

H.C. Andersen, 1850.

Melodi oprindelig: Henrik Rung, 1848.
Melodi: P. Schierbeck, 1926.

De to melodier har konkurreret med hinanden. I Højskolesangbogen bruges kun Rungs melodi til og med udgaven i 1928. I 14. og 15. udgave (1940 og 1958) er begge melodier med, mens kun Schierbecks melodi er med i 16. og 17. udgave (1976 og 1993). I 18. udgave (2006) er begge melodier igen med.

Begge melodier kan høres via Det kongelige Biblioteks hjemmeside.

Uddrag af Johans de Mylius: H.C. Andersen og hertugdømmerne. Grænseforeningens årbog 2005:
H.C. Andersen deltager aktivt i den åndelige mobilisering under treårskrigen med en række sange og digte. Bedst kendt, ja, den eneste af disse dagsaktuelle tekster, der har overlevet, er ”I Danmark er jeg født”, også kendt under overskriften ”Danmark, mit fædreland”. Dette digt trykkes i avisen ”Fædrelandet” den 5. marts 1850 og bliver den 8. maj opført ved en koncert i Casino. Henrik Rung havde sat melodi til H.C. Andersens tekst, og ved koncerten dirigerede Rung selv et mandskor ved navn Det skandinaviske Selskab. Hele koncerten afholdtes til fordel for indsamlingen til monumentet over slaget ved Fredericia og dens første afdeling indledtes med Andersens sang.

Dette digt, som mange gerne så som ny nationalsang, er altså skrevet under Treårskrigen. Men karakteristisk for H.C. Andersen er digtet på ingen måde ensidigt nationalistisk. Det er en forelsket hyldest til Danmark, en kærlighedserklæring til ikke mindst hans Danmark, ”mit Hjertes Hjem hernede” – det sidste sagt med indirekte reference til hans hjertes andet hjem, det i Himlen.