Gå til leksikonoversigt

Jürgensen, Asmus Wilhelm, 1902-1972, lærer og journalist

Personer

Asmus Wilhelm Jürgensen blev født og voksede op i Angel hvor han efter at have taget lærereksamen i 1924 virkede som lærer. I 1930 fulgte han et kursus på Askov Højskole som forberedelse til ansættelse i det tyske skolevæsen i Sønderjylland, hvor han fra 1931 og frem til den tyske kapitulation i 1945 var ansat på de tyske privatskoler i Sønderhav, Løgumkloster og Bovrup.

Jürgensen blev først og fremmest kendt skribent og propagandist i de hjemmetyske organer Nordschleswigsche Zeitung og Junge Front under pseudonymet Asmus von der Heide. Allerede i 1931 begyndte han at skrive i den hjemmetyske avis og fokuserede stadigt mere på det grænsepolitiske.

For Jürgensen, der fra 1934 var medlem af det rigstyske NSDAP-Ausland-Organisation harmonerede den slesvig-holstenske tanke fint med den nazistiske Weltanschauung. I sommeren 1940 blev han på foranledning af Jens Møller og Peter Larsen fast medarbejder ved rubrikken "Unsere Stimme i mindretallets avis. Rubrikken, som skulle give udtryk for mindretallets politik i grænsepolitiske spørgsmål, blev, især efter at Jürgensen i maj 1943 overtog posten som leder af partiets presse- og propagandatjeneste efterRudolf Stehr, platform for en lang række hårde angreb mod danske institutioner og personer. Jürgensens retorik var så uforsonlig, at den også faldt rigstyske instanser for brystet. Tilsvarende angreb rettede han i tidsskriftet Junge Front, og helt i overensstemmelse med den nazistiske Weltanschauung ikke mindst mod den jødiske del af befolkningen.

Jürgensens forsøg på at piske en stemning op mod danske medborgere og kompromittere disse i besættelsesmagtens øjne var inkriminerende for ham under retsopgøret, ganske som hans indberetninger af navngivne danskeres tyskfjendtlighed til rigstyske instanser var det. Uden nogen tvivl var Jürgensen den enkeltperson, der bidrog mest til at forgifte forholdet mellem flertals- mindretalsbefolkningen i grænselandet.

Men også indadtil var Jürgensen aktiv. Fra efteråret 1940 til den tyske kapitulation var han leder af partiets Schulungsamt, og gennem såkaldte Schulungsbriefe indgød han partiets tillidsmænd den rette nationalsocialistiske ånd, hvilket bidrog til at holde mindretallet i et ideologisk jerngreb.

Jürgensen deltog i Det lille politiske Råds møder, men nægtede efter krigen under henvisning til sit tyske statsborgerskab at have været egentligt medlem af rådet. Retten fandt imidlertid, at han var at anse som medansvarlig for mindretalsledelsens hvervning af unge til tysk fronttjeneste.

Jürgensen blev interneret den 5. maj 1945, og ved byretten i Aabenraa blev han i efteråret 1948 idømt 10 års fængsel. Landsretten nedsatte dommen til 7 år, men i 1950 blev Jürgensen benådet og udvist af landet som tysk statsborger. Han bosatte sig i nærheden af Flensborg, gjorde karriere som lærer, foredragsholder og forfatter og markerede sig straks i SHHB, Schleswig-Holsteinische Heimatbund, der var blevet stiftet i 1947 som en grænsepolitisk kamporganisation. Jürgensen blev medlem af kommunalråd, amtsråd og i perioden 1954-58 af Landdagen i Kiel som repræsentant for SHHB.

Kilde:
Gads Leksikon. "Hvem var hvem 1940-1945". Redaktion Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen og Aage Trommer. Artiklen er skrevet af Henrik Skov Kristensen.