Gå til leksikonoversigt

Juvre

Steder

Juvre er en lille landsby på det nordøstlige Rømø. Står man på diget ved Juvre er der en storslået udsigt over havet, og mod nord, hvor man i kikkert kan se både Ribe, Manø og Fanø. Jorden omkring Juvre er den bedste landbrugsjord på Rømø, og her ligger endvidere flere "kommandørgårde". Den ældste af gårdene er blevet flyttet til Frilandsbuseet i Lyngby. I JUvre ligger Rømøs ældste, og Danmarks mindste skolebygnin g. Bygningen tjente som skolebygning i årene 1784 til 1874.

Landsbyen har lagt navn til Juvre Dyb, der er en 17 meter dyb pril eller tidevandsrende mellem højsandene Koresand og Juvre Sand nord for Rømø. Juvre Dyb afvander et ca. 130 km² stort område i Vadehavet. De tre andre store tidevandsrender er Grådyb mellem Fanø og Skallingen, Knudedyb og Listerdyb, hvor der ved hvert højvande og lavvande strømmer 900 mio. m³ vand igennem, svarende til ca. 40.000 m³ vand pr. sekund.