Gå til leksikonoversigt

Kampe ved Nybøl (28/5 1848)

Begreber

Kampene ved Nybøl var en del af de indledende krigshandlinger under Treårskrigen 1848-50.

Efter at general Wrangel efter ordre fra Berlin den 25. maj 1848 var tvunget til at trække sine tropper ud af Nørrejylland, havde den danske hærledelse generalmajor Hedemann og Læssøe fået krigsminister Tschernings godkendelse af deres plan om et fremstød fra Als, hvortil hovedparten af den danske hær havde trukket sig tilbage efter Slaget ved Slesvig den 23. april 1848.

Tscherning trak dog godkendelsen tilbage, men general Hedemann valgte at overhøre dette. Han satte om formiddagen den 28. maj 14.000 mand over Alssund og indledte et angreb mod fjendens stillinger på Dybbøl Banke. Fjendens forposter kæmpede dog så dygtigt at den preussiske general Halkett fik reorganiseret sine 7.000 mand og bragt dem i en stærk forsvarsstilling ved Nybøl mod det danske angreb. De danske tropper gik hurtigt frem og erobrede under kamp landsbyerne Dybbøl, Ragebøl og Stenderup, men de måtte standse ved Nybøl Mølle, hvor Halkett havde samlet hele sit artilleri.

Situationen blev reddet af general Schleppegrell, der fra Bøffelkobbel angreb de tyske stillinger fra siden, så de måtte trække sig tilbage over Adsbøl og Gråsten. De tyske troppers nederlag førte få dage senere til kampene ved Dybbøl den 5. juni 1848.

General Hedemanns selvstændige optræden i modstrid med instrukserne fra regeringen og krigsminister Tscherning kostede Hedemann stillingen; han blev i juli 1848 afskediget og erstattet med af general G.C. von Krogh som øverstbefalende.