Gå til leksikonoversigt

Kielmann von Kielmansegg, J. A., 1612-76, gottorpsk kansler

Personer

Johann Adolf Kielmann von Kielmansegg var søn af en klosterforvalter i Itzehoe. Fra 1636 var han knyttet til det gottorpske hof, fra 1644 kansler og fra 1662 kammerpræsident. Samtidig var han indehaver af utallige andre embeder, der gjorde ham til en meget rig mand. Han blev adlet 1641 af kejseren og fik 1652 tillagt navnet von Kielmansegg. Som stærk tilhænger af Gottorps alliance med Sverige blev han i 1676 arresteret af den danske konge og døde i dansk fangenskab.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): De slesvigske Hertuger, 2008.