Gå til leksikonoversigt

Kjærbølling, Niels, 1806-71, lærer, ornitolog og grundlægger

Niels Kjærbølling var lærersøn fra Dyndved på Als og blev uddannet på Skårup Seminarium. Han var først lærer i 20 år, derpå leder af Jydsk Haveselskabs anlæg ved Snoghøj og redaktør af foreningens blad. 1847-56 udgav han et atlas med kolorerede tavler over fugle i Danmark og Skandinavien. For denne indsats blev han æresdoktor ved universitetet i Jena. I 1859 grundlagde Kjærbølling Zoologisk Have ved Frederiksberg Slot.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Jean Anker i: Dansk Biografrisk Leksikon, bind 7.