Gå til leksikonoversigt

Kliplev

Steder

Landsby nær Hærvejen mellem Aabenraa og Flensborg. Kirken blev i senmiddelalderen valfartskirke pga. et Skt. Hjælper-krucifiks (Kristus stående påklædt på korset). Den blev nyopført i perioden mellem 1450 og 1520 for at kunne rumme de mange pilgrimme og gejstlige. Efter delingen af Søgård 1523 mellem to brødre Ahlefeldt blev der opført to vestkapeller til kirken, en til hver gren af slægten. Her ligger flere Ahlefeldter til Søgård begravet. Ved kirken et træbygget klokkehus fra 1300-tallet. Valfartskirken dannede grundlag for markeder, der med tiden blev et stort hestemarked, der i dag videreføres som ”Kliple’ Mærken” 2. weekend i juni. Stationsby på banen mellem Tinglev og Sønderborg og fra 2012 udgangspunkt for den nye motorvej til Sønderborg. 1.252 indbyggere i 2011.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.