Gå til leksikonoversigt

Koch, Bent A., 1928-2010, redaktør og tidl. formand for Grænseforeningen

Personer

Grænseforeningens formand 1994 – 2000.

Aktiv deltagelse i modstandsorganisationen Holger Danske i 1944, herefter fra 1945 journalist ved Morgenbladet. 1948 knyttet til Kristeligt Dagblad, i 1959 chefredaktør og fra 1961 tillige administrerende direktør. Fra 1971 til 1982 chefredaktør og direktør for Ritzaus Bureau, fra 1982 til 1995 chefredaktør og adm. direktør for Fyens Stiftstidende.

Efter i 1943 at have hørt et foredrag af pastor H.F. Petersen, Flensborg, om de danske sydslesvigeres tvungne krigsdeltagelse, meldte Bent A. Koch sig ind i Sønderjysk Forenings ungdomsafdeling i Gentofte. Var i 1948 med til at oprette foreningen "Grænseforeningens Ungdom"(senere Landsforeningen Grænsen), der bl.a. arrangerede mindretalsstævner og de første dansk-tyske samtaler i grænselandet. Arbejdede med bl.a juristen Axel Richard Møller og historikeren Johs. Hoffmeyer tæt sammen med Foreningen af Sydslesvigs Studerende i den såkaldte Front og Bro-bevægelse med bl.a. Lorenz Rerup, Tams Jørgensen og Hans Parmann. Samme kreds var aktive ved oprettelsen af den nordisk-europæiske højskole på Snoghøj i 1958, og Bent A. Koch var skolens formand fra 1958 til 1970.

Bent A. Koch var medlem af Grænseforeningens hovedstyrelse fra 1961 til 1968 og fra 1959 til 1971 medlem af Flensborg Avis tilsynsråd 1996 til 1999, af Løgumkloster Refugiums og Løgumkloster højskoles bestyrelser 1992 til 2004. Medlem af Grænsefondens bestyrelse 1996 og, formand fra 2002.

Har bl.a. udgivet Sydslesvig på en anden måde (1954), Grænsekampen i ny fase? (1955), Sydslesvig i tekst og tal (1957), Kilder til det sydslesvigske spørgsmål (1959), Min tid (erindringer, 2003).

Bent A. Koch er i øvrigt tipoldebarn af P.C. Koch, der i 1838 grundlagde ugebladet Dannevirke.

Grænseforeningens øvrige formænd: Frederik Vinding Kruse, Hjalmar Ulrich, H.P. Hansen, Holger Andersen, Frederik Heick, Erik Haunstrup Clemmensen, Arne Fog Petersen, Eskild Friehling, H.P. ClausenViggo Witt-HansenJørn BuchTorben RechendorffFinn SlumstrupMette Bock og Jens Andresen.