Gå til leksikonoversigt

Kongernes konge. Digt af Adolph von der Recke

Begreber

1. Kongernes konge! ene du kan
skærme vort elskede fædreneland!
Herre, du ene
kan sejren os forlene.
Værn om vort herlige og ældgamle Dan!

2. Slyng om os alle enigheds bånd,
send fra din himmel begejstringens ånd!
Følg du i fare
den tapre lille skare,
løft over hæren din velsignende hånd!

3. Kærlige fader, lyt til vor røst!
Freden og friheden smykke vor kyst!
Rigdomme følge
med snekken over bølge,
marken velsigne du med rigeste høst!

4. Herrernes herre, mægtig og stor!
Naadig du høre vort bedende kor!
Herre! Du ene
kan sejren os forlene,
værn om vort herlige og ældgamle Nord.

Tekst: Adolph von der Recke, 1848.
Melodi: E. Hornemann, 1848

Sangen hed oprindeligt "Bøn for Danmark". Den blev sunget første gang ved en koncert i Tivoli 16. september 1848. I marts havde slesvig-holstenerne krævet Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund. Kravet blev afvist og danske soldater blev sendt til Slesvig. Treårskrigen startede 9. april 1848.