Gå til leksikonoversigt

Krieger, N. M. A., 1858-1940, departementschef, kabinetssekretær

Personer

Napoleon Michael Anthonius Krieger blev født i Silkeborg. Allerede i 1880 blev han cand. jur. og i 1882 udnævntes han til løjtnant i livgarden. Efter en kort periode som stiftamtmand i Århus gjorde han karriere i Indenrigsministeriet og som 40-årig blev han udnævnt til chef for ministeriets 1. departement. I februar 1910 blev han udnævnt til kaninetssekretær for Frederik 8. Efter tronskiftet i 1912 fortsatte han som kabinetssekretær for Christian 10., hvor han udfyldte den vanskelige stilling som bindeled mellem konge og skiftende ministerier besindigt og klogt. Krieger var blandt de embedsmænd, der hilste systemskiftet i 1901 velkomment, og det faldt i hans lod både at værne kongemagten og styrke indarbejdelsen af det parlamentariske system i de politiske kriser, der opstod de første år af Christian 10. regeringstid.

Påskekrisen i 1920 med Christian 10.'s afskedigelse af ministeriet Zahle og udnævnelsen af ministeriet Otto Liebe blev den vanskeligste prøve for Krieger, som kongen ikke havde rådført sig med inden han afskedigede ministeriet Zahle. Krieger frygtede, at situationen kunne føre til, at kongen blev drevet fra tronen, og han bidrog i de følgende dage til, at der kom forhandlinger mellem kongen og partilederne, der resulterede i ministeriet Liebes afskedigelse. Kriegers mål var under hele krisen at få genindført parlamentariske tilstande og derigennem bevare monarkiet. Da dønningerne efter Påskekrisen havde lagt sig fulgte en årrække med roligere politiske forhold. Ved sin fratræden som kabinetssekretær i 1936 hyldedes Krieger fra alle sider for sin indsats gennem 26 år.