Gå til leksikonoversigt

Krigen i 1864 i digtningen

Det var i sange og digte, at nederlaget i 1864 både først og klarest blev afspejlet, mens der i litteraturen kom til at gå 25 år, før en roman havde krigsnederlaget som et af sine hovedtemaer. Derimod var krigen og nederlaget et særdeles aktuelt tema i skillingsviserne, der sammen med dagspressen var datidens vigtigste massemedier. Da dagspressen langt fra var udbredt over hele landet, spillede skillingsviserne en betydelig rolle som nyhedsformidlere, især hos soldaterne ved fronten. En enkelt bogtrykker, Julius Strandberg, solgte 350.000 viser alene i 1864.

I 1889, ved 25-års jubilæet for nederlaget, udkom to bemærkelsesværdige litterære bidrag, der fortsat læses og synges. Det er Herman Bangs roman Tine og Christian Richardt lange geografiske digt Vort Land.

Wilhelm Dinesen deltog som ung i både træfningerne foran Danevirke, Slaget ved Sankelmark og 8. Brigades modangreb. Alle tre begivenheder har han beskrevet i bogen "Fra 8. Brigade".

Henrik Pontoppidan: Lykke-Per 1898-1904