Gå til leksikonoversigt

Krigen i 1864 - tidstavle

Begreber

1862

 

28. november

Den preussiske militærstrateg Helmuth von Moltke anmodes om at udarbejde en angrebsstrategi mod Danmark

1863

 

30. marts

Ministeriet Hall udsteder Marts-kundgørelsen, hvori regeringen kundgør, at man vil udskille Holsten fra kongeriget og underlægge sig Slesvig.

9. juli

Den tyske forbundsdag giver den danske regering 6 uger til at tilbagekalde Martskundgørelsen.

29. august

Den svenske udenrigsminister godkender en dansk-svensk forsvarsalliance

8. september

Flertallet i den svenske regering afviser i hemmelighed at indgå en forsvarsalliance med Danmark

28. september

En fælles forfatning for Slesvig og Danmark godkendes i den danske regering

1. oktober

Den tyske forbundsdag beslutter at besætte hertugdømmerne. Den danske hær får ordre til krigsmobilisering

13. november

Rigsrådet vedtager November-forfatningen, som ophæver Londontraktaten

15. november

Frederik 7. dør på Lyksborg Slot. Bismarck sender samtidig på vegne af Det tyske Forbund krav om tilbagetrækning af November-foratningen.

18. november

Christian 9. underskriver Novemberforfatningen

2. december

Den svenske regering meddeler, at forsvarsalliancen ikke bliver til noget

23. december

C.C. Hall træder tilbage. Tyske tropper går over Elben og den danske hær trækker sig tilbage til Danevirke-stillingen

25. december

General de Meza udnævnes til overgeneral

28. december

D.G. Monrad bliver dansk regeringschef

1864

 

Januar

Danske tropper tager opstilling på Danevirke

31. januar

To preussiske officerer møder op i det danske hovedkvarter i Slesvig og forlanger, at den danske hær rømmer Slesvig

1. februar

Preussiske og østrigske tropper går over Ejderen

2. februar

Danske tropper forhindrer preussisk forsøg på overgang ved Mysunde

3. februar

Østrigske tropper besætter forterrænet foran Dannevirke

4. februar

Det danske krigsråd under general de Mezas ledelse beslutter efter lang diskussion at trække hæren tilbage fra Danevirke

5. februar

Tilbagetoget fra Danevirke til flankestillingerne Dybbøl og Fredericia

6. februar

Slaget ved Sankelmark

7. februar

Den danske hær deler sig i to. Den ene halvdel fortsætter til Kolding, Vejle og Fredericia. Den anden halvdel bemander flankestillingen Dybbøl

9. februar

General de Meza kaldes til København, hvor en skueproces mod ham indledes

15. marts

Dybbøl belejres og bliver krigens hovedfront. Bombardement ad stillingen begynder

17. marts

Kampe om landsbyerne Ragebøl og Dybbøl. Danskernes kastes tilbage til skanserækken

28. marts

Preusserne erobrer det sidste stykke ingenmandsland foran skanserne

2. april

Bombardement af Sønderborg. Flere tusind granater regner fra nu af dagligt nedover Dybbøl og Sønderborg.

9. april

Overgeneral Gerlach anmoder regeringen i København om tilladelse til at trække hæren tilbage til Als

11. april

Den danske regering svarer, at Dybbøl-stillingen skal forsvares uanset omkostningerne

13. april

Den danske 8. brigade ankommer til Dybbøl

16. april

Preussisk opmarch begynder. Næsten 40.000 preussiske soldater står foran skanserne

17. april-18. april

General du Plat forsøger forgæves at overtale overgeneral Gerlach til at trække hæren tilbage til Als

 

Dybbøl-skanserne udsættes for krigens voldsomste bombardement. Overgeneral Gerlach forsøger endnu en gang forgæves at få regeringens tilladelse til at trække hæren tilbage til Als

18. april

Stormen på Dybbøl

20. april

Fredsforhandlinger i London begynder (London-konferencen)

9. maj

Træfningen ved Helgoland

12. maj

Den preussiske delegerede ved London-konferencen, grev Bernstorff, erklærer, at Preussen ikke anerkender de internationale aftaler om det danske monarkis udelelighed

17. maj

Grev Bernstorff fremlægger forslag til at Slesvig-Holsten skal være en uafhængig selvstændig stat. De danske forhandlere afviser forslaget

19. maj

Udenrigsminister lord Russel mødes med de danske forhandlere og foreslår at dele Slesvig ved Sli-Danevirke linjen

24. maj

På et statsrådsmøde enes Christian 9. og den nationalliberale regering om at man kun "i yderste nød" skal acceptere det britiske forslag

11. juni

Lord Russel foreslår de danske forhandlere at lade den fremtidige grænse afgøre ved en international voldgift

16. juni

D.G. Monrad affærdiger Russels forslag på et statsrådsmøde

20.-21. juni

Bismarck aftaler med den østrigske udenrigsminister grev Rechberg at alle indrømmelser over for danskerne borfalder, når London-konferencen er sprængt

25. juni

London-konferencen sprænges og våbenhvilen bortfalder. Samtidig transporterer preusserne et stort antal joller og mindre både til Sundeved

29. juni

Overgangen til Als

kl. 02.00: Preussiske tropper sejler i småbåde gemt i Sottrupskov over Als Sund til Arnkilsøre

 

kl. 03.00: Panserskibet Rolf Krake stopper overgangen, men vender så rundt og sætter kursen nord om Als for at evakuere danske tropper. Preussernes overgang fortsætter

 

kl. 03.50: Heftig nærkamp ved landsbyen Kær. Danskerne må trække sig tilbage

 

kl. 05.30: General Steinmann giver ordre til tilbagetog

 

kl. 09.00: Preusserne opgiver forfølgelsen af de danske tropper

 

kl. 12.00: Alle danske tropper er nået i sikkerhed på Kegnæs. Herefter mindre træfninger med østrigske tropper nord for Kongeåen

3. juliTræfningen ved Lundby

 

11. juli

De sidste danske soldater forlader Als

20. juli

Danmark anmoder om våbenhvile

30. oktober

Wienerfreden underskrives. Danmark afstår hertugdømmerne og Kongeåen bliver grænse til Tyskland.