Gå til leksikonoversigt

Krigergrave

Begreber

Krigergrave er især en betegnelse for grave med faldne soldater fra de Slesvigske Krige. Der er bevaret flere hundrede gravsteder af denne art. En del er fællesgrave med op til 500 gravlagte som på den gamle kirkegård i Flensborg, anlagt i juli 1850 efter slaget ved Isted. Fra Treårskrigen er der en del krigergrave med både danske, slesvig-holstenere og tyske, mens hver nations faldne oftest blev begravet hver for sig i 1864-krigen. Dette ses på Dybbøl Banke, hvor der er grave henholdsvis for preussiske og danske faldne fra slaget 18. april.

I 1865 blev der rejst mindesmærker med enslydende hædrende indskrifter. De danske krigergrave vedligeholdes af Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn, og de tyske krigergrave vedligeholdes af Volksbund deutsche Kriegergräberfürsorge. Der foregår årlige kransenedlæggelser ved en række af gravene, og i stigende grad sker det som fælles dansk-tyske ceremonier. I perioden 1920-40 blev der rejst omkring 110 mindesten over danske faldne i krigene 1848-50 og 1864. Mange af disse sten, som står spredt på slagmarkerne på Dybbøl og Als opfattes som krigergrave, men er mindesmærker af typen ”her skete det”. De vedligeholdes af kommunale myndigheder samt Naturstyrelsen.

Også fra senere krige er der soldatergrave i Sønderjylland. Der er dog kun få grave fra Første Verdenskrig, da kampene foregik andetsteds, og kun ganske få af de faldne blev transporteret til hjemstavnen. Men bl.a. i Løgumkloster og Tinglev er der begravet russiske, franske og belgiske soldater, som er døde her i fangenskab. Fra 2. Verdenskrig er der grave både med faldne danske soldater fra kampene den 9. april 1940 og med modstandsfolk. På kirkegården i Aabenraa er 151 grave med britiske flyvere, der blev skudt ned over Sønderjylland.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hector Boeck: Danske mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland fra 1813, 1848-50 og 1864, 1940.

Gerd Stolz und Jens Harrebye: Deutsche Kriegsgräber von 1848/51 und 1864 in Nordschleswig. 1983.

Gerd Stolz und Heyo Wulf: Dänische, deutsche und österreichische Kriegsgräber von 1848/51 und 1864 in Schleswig-Holstein. Husum 2004.