Gå til leksikonoversigt

Krogh, Slægten von

Personer

Adelsslægt med en række slesvigske officerer og embedsmænd, som i 1800-tallet blev nationalt stærkt splittet. Sønnerne af hofjægermester Friedrich Ferdinand von Krogh (1737-1829) på Aastrupgaard ved Haderslev havde således 1848-50 vidt forskellige sympatier.

Godske Hans Ernst von Krogh (1778-1852) var amtmand over Husum-Bredsted amter og overstaller for Ejdersted. Som kongetro helstatsmand stod han tøvende over for den provisoriske regering og søgte sin afsked i maj 1848.

Caspar Hermann von Krogh (1784-1866) ejede Tåbdrup i Stepping Sogn og Marielyst ved Haderslev. Han havde formentlig slesvig-holstenske sympatier, men gjorde sig ikke gældende politisk.

Gerhard Christoph von Krogh (1785-1860) havde en militær karriere og var dansk overgeneral og sejrherre i Slaget ved Isted i 1850.

Georg Flemming von Krogh (1787-1853) boede på Sjælland; hans nationale sympatier er ukendte.

Friedrich Christian von Krogh (1790-1867) var amtmand i Tønder Amt og blev i april 1848 afskediget af den provisoriske regering. Han var helstatsmand.

Georg Friedrich von Krogh (1793-1864) var amtsforvalter og husfoged for Haderslev Vesteramt med kontor i Haderslev. Han var en udpræget slesvig- holstener og stillede sig i 1848 i spidsen for et slesvig-holstensk frikorps.

Den nationale splittelse i von Krogh-slægten fortsatte i det næste slægtled. Til slægten hørte også genealogen Ferdinand Christian Hermann von Krogh (1815-1891) og malerinden Charlotte von Krogh (1827-1913).

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Schultz Hansen: Familien von Krogh og det nationale valg, i: Dörte Nicolaisen: Charlotte von Krogh (1827-1913), 2007.