Gå til leksikonoversigt

Kronika, Jacob, 1897-1982, chefredaktør

Personer

Jacob Kronika blev født i Gråsten, men hans forældre flyttede til Flensborg, da han var ganske lille. Han voksede derfor op i det danske mindretal og knyttede sin livsbane til mindretallet, ikke mindst efter 1920. Som barn var han ofte på ferieophold hos en grundtvigsk orienteret familie på Vejle-kanten, hvilket prægede hans grundholdninger.

Kronika blev student i 1916 fra Oberrealschule i Flensborg. Efter studier ved Kiel Universitet i tysk, historie og kristendomskundskab blev han indkaldt til tysk militærtjeneste og blev uddannet som "gardeluftskipper" og gjorde tjeneste i bl.a Polen, de baltiske lande og ved vestfronten i Frankrig under 1. Verdenskrig.

Efter krigen involverede han sig stærkt i afstemningskampen og kom i redaktionen for den tysksprogede Flensburger Norddeutsche Zeitung, efter at den var kommet på danske hænder. Avisen nåede en oplag på 12.000, men på grund af et udgivelsesforbud i slutningen af 1923 gik avisen konkurs og blev i løbet af 1925 reorganiseret som dansk avis under navnet Der Schleswiger i tæt samarbejde med den dansksprogede Flensborg Avis, hvis chefredaktør Ernst Christiansen påvirkede Jacob Kronika stærkt.

I 1929 udkom Der Schleswiger som et tillæg til Flensborg Avis, og Jacob Kronika begyndte sin korrespondent-virksomhed i Berlin samtidig med at han fik status som det danske mindretals talsmand over for de tyske myndigheder i hovedstaden. Efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev Jacob Kronika endvidere tilknyttet Nationaltidende som korrespondent i Berlin.

Kronika var ved siden af sin korrespondentvirksomhed også forfatter til en række bøger. I 1927 debuterede han med skuespillet "Enten-Eller" om grænselandsproblemer, og i 1937 udkom romanen "Revolution", der handlede om stemninger og tilstande i Berlin op til Hitlers magtovertagelse og sluttede med en vision for et folk (det danske?), der positivt besvarer nazismens appel om national enhed. Jacob Kronika erkendte senere, at han i nazismens første år ikke gennemskuede nazismens væsen, og at han "troede på mange af de højtidelige forsikringer og erklæringer, der blev afgivet af ledende og ansvarlige nazister. Det var min fejl",  skrev han i 1935.

Derefter nærede Jacob Kronika ingen illusioner om nazismens ondskab. Han fortsatte sin virksomhed i Berlin, dog ikke for Flensborg Avis, fordi myndighederne havde stillet ham over for valget mellem at være korrespondent for pressen i eller uden for Tyskland, og han valgte det sidste. I 1940 blev han også korrespondent for Svenska Dagbladet. Han forsøgte i disse år på trods af censuren at afsløre Hitler-regimets sande væsen. Særlig berømt blev han for en række telefon-rapporter i dagene omkring 9. april 1940, hvor han omgik censuren ved at tale et kaudervælsk af dansk, sønderjysk, højtysk og plattysk til en sønderjysk reporter på Nationaltidende i København. Jacob Kronika forblev i Berlin helt frem til maj 1945. Han blev efter Hitlertysklands kapitulation interneret i nærheden af Moskva.

Han kom dog hurtigt tilbage til Danmark og ønskede at fortsætte til Sydslesvig for at genoptage arbejdet for den ekspanderende danskhed. Men han fik ikke lov af de engelske besættelsesmyndigheder, som arbejdede imod dansk aktivisme, og som var stærkt mistroisk over for Jacob Kronika, ikke mindst på grund af hans roman "Revolution". Han virkede nu som korrespondent fra Nürnberg-processerne til Nationaltidende og andre dagblade og vendte i 1946 tilbage til Flensborg, hvor han blev meget aktiv bag den sydslesvigske henvendelse til konge og regering om Sydslesvigs frigørelse fra tysk styre.

Efter at det var mislykkedes, fortsatte han i 1947 som korrespondent i Berlin, og fra Forbundsrepublikkens oprettelse i 1949 fra Bonn. I 1953 vendte han igen tilbage til Flensborg i forventning om at blive chefredaktør for Flensborg Avis, hvilket han dog først blev ved L.P. Christensens død i 1960. I denne periode udgav han bøgerne "Lys i vinduet" (1957), "Et demokrati på dødslejet" (1958) og "Berlins undergang" (1945).

Som chefredaktør 1960-1964 satte Jacob Kronika sit eget meget personlige præg på Flensborg Avis. Hans artikler var temperamentsfulde, lidenskabelige og ofte dramatiserende. Han svingede fra den ene yderlighed til den anden og kunne være meget afvisende over for noget, han tidligere havde talt varmt for. Og omvendt.

Efter tiden som chefredaktør fortsatte han sit forfatterskab, bl.a. med bøgerne "Prins Hamlet og Sydslesvig" (1966), "Midt i fjendens lejr" (1966), "Kronika fortæller" (1968), "Den sidste slesviger" (1971) og "Hvorfor Holocaust?" (1979).

Kronika bosatte sig i 1975 i København, hvor han døde i 1982.

Kilder:
Dansk Biografisk Leksikon, 1938.
René Rasmussen: Front og bro. Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005.
H.E. Sørensen: Journalisten og fofatteren Jacob Kronika. Sønderjysk Månedsskrift, 4/2017.

Litteratur af Jacob Kronika:
Enten-Eller. Et Spil med fem Billeder og en Epilog. Fra Efterkrigstidens Sydslesvig.
Revolution. Roman om Hitlers Tyskland. H.Hagerup, 1935.
Gavebogen. Flensborg Avis, 1939.
Berlins Undergang. H. Hagerup, 1945. Lindhardt og Ringhof, 2014.
They call me a Nazi Spy.... Reprinted from Nationaltidende the 5th of September 1946.
Interneret i Moskva. Artikelserie i Flensborg Avis, 1953.
Lys i Vinduet. Slesvigske Dagbogsblade fra Berlin 1933-39. Det danske Forlag, 1957.
Et demokrati paa Dødslejet. Slesvigske Dagbogsblade fra det Sidste Weimar-aar, 1932.
Midt i Fjendens Lejr. Slesvigske dagbogsblade fra Hitlertidens Berlin. Gyldendal, 1966.
Prins Hamlet og Sydslesvig. Udpluk af dagbogsoptegnelser fra aarsskiftet 1945/46.
Særtryk af otte Flensborg Avis-kronikker. Dansk Boghandel, Flensborg, 1966.
Kronika fortæller. Forlaget Scandia - N.A. Sørensen KG, Flensborg, 1968.
Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene. Forlaget Scandia - N.A. Sørensen KG, Flensborg, 1971.
Hvorfor Holocaust? Nazismens religiøse vanvid. Forlaget Scandia - N.A. Sørensen KG, Flensborg, 1979.
Som jeg oplevede den 8. april 1940 i Berlin. Kristeligt Dagblad, 8. april 1981.
Oplevelser i krig og fred. Schweitzers Bogtrykkeri A/S Vejle, 1982.