Gå til leksikonoversigt

Kummerhy

"Kummerhy" eller "Mindehøj" ved Thorsbjerg er en gravhøj. Den er 3 meter høj og ca. 15 meter i diameter.

Gravhøjen undersøgtes i 1861 af C. Engelhardt. Centralt i højen fandtes et lille stenkammer med bundbrolægning. Det var dannet af to fliseformede sten og 14 andre mindre sten. Heri lå resterne af et brændt lig samt nogle tøjstumper og en bronzenål. Ved hjælp af nålen kan graven dateres til yngre bronzealder. Over graven kastedes en høj og ved siden af sattes en 2 meter høj bautasten. Herpå er der hugget i alt 45 skåltegn.

I vikingetiden blev højen udvidet, og i højsiden anlagde man en skeletgrav. Den dødes hoved lå i sydøst og hvilede på en sten. Ved det stod to steler og med en diameter på 6 meter sattes en stenkreds omkring. Derefter kastedes på ny en høj over hele anlægget.

"Kummerhy" er en af de få primære gravhøje fra yngre bronzealder. Bautastenen, som placeredes ved højsiden, er heller ikke noget almindeligt fænomen, om end andre kendes. Muligvis er skåltegnene indhugget i stenen under begravelses-ceremonierne. Det er små runde, kultiske tegn. De forbindes gerne med frugtbarhedskulten, og nogle forskere ser i dem symbolet på et kvindeligt bryst. Andre mener at skåltegnet er et soltegn.

Lignende skåltegn findes på nogle af megalitgravenes dæksten samt på en sten fra Riseby. Den er fundet i en gravhøj og står nu i København. Antallet af skåltegn på de enkelte sten er meget forskelligt. Det kan skyldes, at de er hugget ind i stenen tid efter anden, men det er langt fra sikkert.

Rigtige helleristninger findes ikke i Sydslesvig.

Kilde: Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.