Gå til leksikonoversigt

Læk

Steder

Læk er en by placeret på den vestlige geestrand og har tidligere været havneby og trafikknudepunkt for området. Fra havnen i Læk Å var der forbindelse til halligerne og øerne vestpå, og sporet, der forbandt Frisland med Angel, passerede tæt på.

Læk skriver sig tilbage til 1231. I det 15. århundrede sandede havnen til og Læk mistede sin betydning som havneby. I dag er havet 20 km længere mod vest. Munkestenskirken er fra 1200-tallet og blev senest restaureret i 1875. Flere gamle huse, helt tilbage fra 1600-tallet kan ses på torvet og i Bjerggade.

Mellem havet og Læk, der ligger lunt på gesten er kog efter kog, inddiget land. Læk er et forretningsmæssigt og industrimæssigt centrum i amtet Kær Herred, der består af 10 mindre kommuner. I alt bor her 15.000 mennesker, knap halvdelen i Læk Kommune.

I Læk findes en af de helt store danske skoler med 127 elever og 16 lærere. Her findes også en dansk børnehave, en kirkesal, hvor et nybygget fritstående klokketårn blev indviet i 2002.

Af Knud-Erik Therkelsen

Flere oplysninger.