Gå til leksikonoversigt

Landdagsvalg

Begreber

Se SSW's stemmetal ved amtsråds- og landdagsvalg siden 1946

Landdagsmedlemmer for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW):

1946

Willi Johannsen

1946-1950

Hermann Clausen

1946-1950

Victor greve Reventlow-Criminil

1946-1947

Johannes Oldsen

1946-1954

Hermann Olson

1946-1954

1958-1962

Samuel Münchow

1947-1954

1958-1971

Berthold Bahnsen

1947-1950

Christian Mahler

1950

Waldemar Reeder

1950-1954

Jørgen Andersen

1954

Iver Callø

1971-1996

Karl Otto Meyer

1996-2012

Anke Spoorendonk

1996-2000

Peter Geerckens

2000-2005
2009-2012

Silke Hinrichsen

2000-

Lars Harms

2009-

Flemming Meyer

2012-

Jette Waldinger-Thiering