Gå til leksikonoversigt

Lembecksburg

Steder

Lembeksborg, også kaldet Borgsumborg, er en ringborg, der ligger på en geestknold i marsken. Nordsiden afgrænses af et naturligt sumpområde, mens der på østsiden endnu er bevaret lidt af voldgraven. Borgvolden er næsten cirkelrund, ca. 100 meter i diameter på ydersiden. Højden er i dag ca. 10 meter. I syd ses stadig en port. Muligvis har der også været en port i nord.

Lembeksborg har navn efter den berømte Claus Limbek, godsejer, ridder og drost. Han levede i 1300-tallet og var blandt hovedmændene i adelens opposition mod Valdemar Atterdag.

Han var utvivlsomt en stærk personlighed, og der fortælles mange eventyrlige historier om ham. Et af sagnene beretter, at han byggede tvillingborgene Borgsumborg på Før og Tinnumborg på Sild, da han havde fået Nordsø-øerne i len af Valdemar Atterdag. Men han sveg sin lensed, og forvist fra sine lensgodser tog han ophold på Borgsumborg.

I 1374, fortælles det videre, besejrede kong Valdemar med sin hær Lembeksborg. Friserne på Før og de andre øer sluttede sig til kongen mod Limbek. Efterhånden blev madmanglen på borgen for stor. Limbek måtte opgive. Han sænkede sine skatte i borgens brønd og flygtede selv en mørk nat.

Sådan fortæller sagnet, men Lembeksborg er langt ældre. Ved udgravninger i 1950'erne fandtes potteskår fra jernalderen.

Hovedbebyggelsen stammer fra vikingetiden. I de forholdsvis små udgravningsfelter er afdækket fundamenterne af en række huse, placeret med gavlen ind mod volden. Døren i den modsatte ende vendte ud mod en brolagt vej. Væggene var bygget af opstablede græstørv. Loftet var af træ og blev båret af en række større træstammer. Drikkevand fik man fra brønde ved siden af husene.

Fundene består fortrinsvis af potteskår. Hertil et stort antal dyreknogler. Sammensætningen af menukortet er ikke overraskende. Fugle, fisk, havpattedyr og får.

Litteratur:

Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.