Gå til leksikonoversigt

Løgum Bjerge

Steder

Ca. 3 km nordvest for Løgumkloster ligger Løgum Bjerge - Vestsønderjyllands højeste punkt. Vongshøj (62 m.o.h.), Løgum Bjerg (54 m.o.h.) og Tornskov Bjerg (52 m.o.h.) danner tilsammen Løgum Bjerge, som set fra øst stejlt markerer den sydligste udløber af Toftlund Bakkeø. Bakkerne består overvejende af morænesand, og den østlige side af bakkerne er præget af stejle skovbevoksede erosionskløfter. Løgum Bjerge blev formet ved hjælp af de eroderende kræfter i sidste istids smeltevand, og udhulningen i sydsiden af de højtliggende morænesandsaflejringer fra Saale-istid (se artiklen Landskabsformer) gav bakkerne den karakteristiske profil, de har i dag.

Der er spor efter teglværksdrift i sydflanken. På og omkring Vongshøj ligger flere bronzealderhøje. Bakken blev under 1. og 2. Verdenskrig af tyskerne benyttet som observations- og signalpost. Der er i dag et udsigtstårn på Vongshøj, hvorfra man fra næsten 70 m over havet har en storslået udsigt over den vestlige del af Sønderjylland. Ifølge et sagn skulle navnet Vongshøj stamme fra en kæmpe ved navn Vong, som modstræbende lod sig kristne af de første munke ved klosteret i Løgum.

Af Martin Abrahamsson i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Jens Kr. Krarup: Løgumkloster, 1995.

Peter Gravesen m.fl.: Geologisk set. Det sydlige Danmark, 2004.