Gå til leksikonoversigt

Lønt

Steder

Samlingsplads fra bondestenalder på sydsiden af Haderslev Fjord. Et ved palisader og såkaldte systemgrave afskåret næs i fjorden tjente omkring 3200 f.Kr som en samlings- og offerplads for omegnens stenalderbønder. Samfundets ledende personer blev fundet begravet i en række dysser og jættestuer på højdedraget syd for samlingspladsen.

Det hele danner et såkaldt Sarup-anlæg, som der kendes adskillige af i Sønderjylland. Således er der 2004 udgravet et anlæg af samme type fra ca. 3600 f. Kr. ved Langelandsvej, 600 m vest for Lønt. Andre anlæg findes ved Büdelsdorf på Ejderens nordbred og Bundsø på Nordals. Efter samlingspladsen blev nedlagt, opstod der en stor boplads på stedet.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Erik Jørgensen: Yngre stenalder, i: Per Ethelberg m.fl.: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og bronzealder. 2000.

Erik Jørgensen: Boghoved og Lønt, i: Langs Fjord og Dam 1994.