Gå til leksikonoversigt

Lokalhistoriske foreninger

Steder

Sammenslutninger, der formidler forskning og viden om lokalsamfundets historie og kulturhistorie til sine medlemmer. Dette sker ved udgivelse af årsskrifter, bøger, foredrag, by- og egnsvandringer samt udflugter. Mange lokalhistoriske foreninger driver tillige lokalhistoriske arkiver, der indsamler, opbevarer og registrerer arkivalier, fotografiske materiale m.m. samt forsker i og formidler den lokale historie.

Den lokalhistoriske interesse blomstrede op i sidste halvdel af 1800-tallet både i Danmark og Tyskland. De lokalhistoriske foreninger i Sønderjylland har haft en lidt anden udvikling i kraft af landsdelens særlige historie. Allerede i 1889 startede Sønderjyske Årbøger, som en årbog, der skulle give den videnskabeligt korrekte opfattelse af Sønderjyllands historie set ud fra et dansk perspektiv. Udgivelsen ophørte med udbruddet af 1. Verdenskrig, men blev genoptaget i 1924 med forankring i Historisk Samfund for Sønderjylland, oprettet i 1923.

I 1908 blev "Altertumsverein zur Pflege der Heimatkunde für Alsen und Sundewitt" stiftet som en nationalt neutral forening, der i 1921 skiftede navn til Historisk Samfund for Als og Sundeved. Først i 1959 fik det tyske mindretal en lokalhistorisk organisation med stiftelsen af “Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig", som siden 1960 har udgivet et årsskrift med samme navn.

Under og lige efter 2. Verdenskrig dukkede de første sønderjyske hjemstavnsforeninger op omkring Rødding Højskole. I det øvrige Danmark oplevede man en eksplosiv vækst i nye lokalhistoriske foreninger fra starten af 1970’erne, men som følge af de tre ovennævnte foreningers dominerende rolle i Sønderjylland kom gennembruddet her først i løbet af 1980’erne. Der er i 2010 i alt 77 lokalhistoriske foreninger i Sønderjylland.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Inge Adriansen og Henrik Fangel: Lokalhistorisk arbejde i Sønderjylland 1889-1989, Sønderjysk Årbog 1989.

Kim Furdal: Lokalhistorie i det nationales tjeneste, Sønderjysk Kulturarv. Sønderjyske Museer 2003-2004.