Gå til leksikonoversigt

Loyalitetserklæringen af 1. december 1945

Begreber

Det tyske mindretal vedtog ved et møde den 22. november 1945 nedenstående loyalitetserklæring over for den danske stat. Den 1. december 1945 offentliggjordes erklæringen med udgangspunkt i Haderslevkredsens synspunkter. Den bekendte “ubetinget loyalitet over for den danske konge, den danske stat og den nuværende grænse” og lovede, at mindretallet herefter ville stille sig “på den demokratiske statsopfattelses grund”.

Erklæringens ordlyd:

1. Som tyske nordslesvigere bekender vi os til ubetinget loyalitet over for den danske konge, den danske stat og den nuværende grænse og tilstræber en ærlig fred i vor hjemstavn.

2. Vi vil stille os på den demokratiske statsopfattelses grund og opfylde demokratiets grundsætninger i vort politiske liv. Vi forkaster derfor al politik, for så vidt den ikke lader sig forene med rettens, retfærdighedens og menneskelighedens grundsætninger.

3. Vi holder fast ved den på kristendommens grund fremvoksede tyske kulturs moralske højhed og kraft.

4. Vi vil opbygge et nyt fællesskab, som ved sig ansvarlig og forpligtet overfor de betrængte i vor midte, og som hjælper dem med råd og dåd.

5. Under ansvarlig forpligtelse over for den danske stat venter vi også af vore danske medborgere over for os har forståelse for:

a) Kulturel frihed til pleje af skole og kirke.
b) Pleje af vort øvrige kulturelle liv i vore egne foreningsbygninger i byerne og i vore forsamlingslokaler på landet.
c) Forsamlingsfrihed til udøvelse af vort politiske liv og pressefrihed.

Nordslesvigere! Hvilken politisk fortid I end har haft, vi opfordrer alle, som vil være med til at bygge på et nyt tysk liv i vor hjemstavn på dette grundlag: Træd ind i Bund Deutscher Nordschleswiger

Litteratur:
Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen i: Jørgen Kühl (red.): København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. 2005.