Gå til leksikonoversigt

Lunding, Hans M., 1899-1984, dansk officer

Hans Lunding blev født i Steppinge ved Haderslev. Han blev som ung udskrevet til ufrivillig tysk militærtjeneste under 1. Verdenskrig, hvor han blev såret. I februar 1919 kom han hjem efter militærtjenesten og meldte sig året efter til tjeneste i den international afstemningskommissions gendarmeri i Sønderjylland. I 1922 kom han ind i den danske hær, hvor han gjorde karierre. I 1927 blev han officer i et dragonregiment, hvor han viste så fremragende evner som rytter at han ved De olympiske Lege i 1936 repræsenterede Danmark og vandt bronzemedalje i military på hesten Jason, som var udlånt af Christian 10.

I 1937 blev han overflyttet generalstabens efterretningssektion, bl.a. fordi han talte flydende tysk og gennem ridesporten havde mange gode kontakter til såvel tyske som polske officerskredse. Fra foråret 1940 blev han stationeret i grænselandet, bosat i Skomagerhus ved Kruså, hvorfra han løbende sendte meldinger til København om de tyske troppebevægelser i Nordtyskland i perioden frem til den 9. april 1940. Efter den tyske besættelse af Danmark fortsatte han sin virksomhed inden for efterretningstjenesten, hvor han i Jylland og på Fyn samlede oplysninger om de tyske troppers bevægelser, som så via Sverige blev sendt til England.

Den 29. august 1943 blev Lunding arresteret og efter afhøring sendt til Berlin, hvor han sad fængslet i gestapofængslet i Prinz Albrechtstrasse til juli 1944. Han hørte til de prominente fanger. Uformelt havde han under et forhør hos Obersturmführer Heinrich Müller fået sin dødsdom, da Müller ikke fandt, at Lunding var særlig meddelsom, idet han trods trusler om tortur nægtede kendskab til alle anklagepunkter. Forhøret sluttede med denne salve: "De vil ikke komme for en domstol. Vi tager ingen chancer, vi har i Gestapo egne magtbeføjelser. De er selv efterretningsofficer, så De kender prisen for det, vi anklager Dem for. Måden og fuldbyrdelsen af Deres dom bestemmer Rigsfører i SS Heinrich Himmler". Men fuldbyrdelsen blev aldrig til noget. I sidste halvdel af 1944 blev Lunding overført til kz-lejren i Flossenbürg i Østbayern, en snes kilometer fra grænsen til Tjekkoslovakiet. Her blev han anbragt i fængselsafdelingens celle 21. Den lå ved siden af Abwehr-chefen Wilhelm Canaris. De kommunikerede ved morsebanketegn. Natten til den 9. april 1945 vågnede Lunding og kunne gennem dørsprækken følge, da den nøgne Canaris blev hentet til sin henrettelse. I maj 1945 blev Lunding befriet af amerikanske tropper og kunne vende tilbage til Danmark i løbet af sommeren 1945.

I november 1945 blev Lunding chef for rytteriets befalingsmandsskole  og rideskolen i Næstved, men han nåede ikke at tiltræde, inden han i december 1945 blev udlånt til udenrigsministeriet som forbindelsesofficer til de allierede styrker i Sydslesvig. Fra denne stilling blev han i 1950 hentet tilbage til København for som afdelingschef i forsvarsstaben at opbygge en ny samlet efterretningstjeneste, som han ledede frem til 1963.

Litteratur: Hans M. Lunding: Stemplet fortroligt. Erindringer. 1970.