Gå til leksikonoversigt

Luthersk Mission

Begreber

Vækkelsesbevægelse med udgangspunkt i bornholmske kredse og med inspiration fra Sverige. I Nordslesvig knyttede bevægelsen sig i lighed med Indre Mission til resterne af den herrnhutiske forsamlingsbevægelse i Vestslesvig (læs artiklen om Brødremenigheden). Luthersk Mission står for en meget direkte Jesus-forkyndelse uden tyngende omveje gennem “frelsens orden”, og sansen for sognet, det kirkelige embede og sakramenterne synes svagere end i Indre Mission. I nyere tid har de to bevægelser dog ofte fundet sammen omkring frie skoler og frie menighedsdannelser, ligesom interessen for ydre mission traditionelt har været stærk.

Af Carl Christian Jessen  i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.