Gå til leksikonoversigt

Maasholm/Moseholm

Steder

Fra Kappel er der i luftlinie fem kilometer mod øst til den lille idylliske fiskerby Maasholm/Moseholm.

Byen blev anlagt i 1701, dengang på en ø i Sliens munding. Byen har ca. 700 fastboende indbyggere. Her fiskes stadigvæk og det er muligt at få frisk fisk ved kutternes hjemkomst til havnen eller i en af de mange fiskerestauranter. Her er udover fiskerihavn en stor lystbådehavn med 450 pladser og mulighed for surfing. Find flere oplysninger om Maasholm.

I 1994 overtog Moseholm kommune et militært område på Oehe/Ø. Siden har man arbejdet med at lave et naturoplevelsescenter, et gratis og informativt tilbud til både børn og voksne, omhandlende temaerne Slien og Østersøen. Læs mere om naturcentret

Nordvest for Moseholm ligger et naturbeskyttelsesområde, der byder på et betydeligt plante og fugleliv. Området består af en række krumodder dannet af materiale fra den sydligere liggende Schönhagener Klint. Materialetransporten er så stor, at det er nødvendigt at holde Slimundingen åben mekanisk.  Naturbeskyttelsesområdet på knap 400 ha er ikke åbent for offentligheden, med mindre man går sammen med en af naturvejlederne, der holder til i ”Hütte des Vogelwarts” ved indgangen til reservatet. Ved hytten er der opsat et infocentrum, hvor man kan orientere sig om fugle- og planteliv. Her yngler, raster og fouragerer et utal af fugle, både vadefugle, ænder, gæs, måger, svaner og småfugle. Over 200 forskellige fuglearter er set under fugletrækket forår og efterår. Her er desuden optalt over 160 forskellige plantearter i de yderst forskellige leveforhold, der forekommer her.

Kilde: Grænseforeningens årbog 2006