Gå til leksikonoversigt

Medaljer med tilknytning til Sønderjylland

Begreber

Medaljer er støbte eller prægede og ligner mønter, men kan ikke bruges til betaling. De er ofte af høj kunstnerisk kvalitet. En af de ældste sønderjyske medaljer har på forsiden portræt af hertug Hans den Ældre af Haderslev og på bagsiden hertugens våben. Den støbte medalje er dateret 1582 og fremstillet efter ældre forlæg, da hertugen døde 1580. I hertugdømmet Gottorp blev der sidst i 1600-tallet fremstillet medaljer til minde om aktuelle begivenheder, ofte fremkaldt af striden med Danmark. Fra den augustenborgske linje findes en medalje for prins Frederik, der i 1863-64 lod sig udråbe som hertug Friedrich der Achte.

De Slesvigske Krige (Treårskrigen og 1864-krigen) gav anledning til talrige medaljer, bl.a. blev der i England fremstillet en serie med seks danske hærførere, Bülow, de Meza, Helgesen, von Krogh, Rye og Schleppegrell. I 1849 blev der fremstillet en medalje, hvoraf 360 eksemplarer i sølv blev uddelt til de svenske og norske frivillige, mens mere end 700 i bronze blev solgt til private. Fra slesvigholstensk side blev der fremstillet medaljer med motiv fra ødelæggelsen af de danske krigsskibe ‘Christian VIII’ og ‘Gefion’ i Ekernførde Fjord i 1849 samt små medaljer til minde om slag og træfninger. Både på dansk og tysk side blev der fremstillet medaljer i forbindelse med mindefester, f.eks. til 50-års jubilæet 1898 og en veteran- og invalidefest i København, Århus og Odense 1895. I Sønderjylland fremkaldte de store tyske troppemanøvrer 1890 i Sønderborg, Dybbøl og Gråsten en serie tyske småmedaljer, såkaldte jetons, der skulle minde om begivenheden. I samme periode udkom der dansksprogede ringridermedaljer, f.eks. fra 1897 og 1912.

Ved Genforeningen i 1920 blev udgivet en række medaljer: Den Internationale Kommission for Slesvig lod præge en medalje, hvor forsiden har en fransk indskrift, mens bagsidens motiv er en lidt ældre kvinde (Mor Danmark), der åbner døren i en middelalderborg, så en ung kvinde (Sønderjylland) kan komme ud. En anden medalje, fremstillet af De samvirkende sønderjydske Foreninger, har på forsiden et beslægtet motiv med to kvinder, bagsiden har Istedløven. Christian 10. indstiftede en særlig sølvmedalje med bagsideindskrift ‘Slesvig 1920’, som blev tildelt de franske og engelske tropper, der var tjenstgørende i Slesvig i forbindelse med folkeafstemningerne. Den blev tildelt i et antal af ca. 3.000 og skulle bæres i et rødt og hvidt bånd. Den Sønderjyske Fond, der var virksom 1918-37, lod i 1920 fremstille en genforeningsmedalje med to mandsskikkelser, der giver hinanden hånden, mens bagsiden har det danske og slesvigske våben under en fælles, bred kongekrone i forgyldt bronze og bronze. Senere blev der fremstillet sølveksemplarer til uddeling til hæderværdige sønderjyder.

En række fremtrædende sønderjyder er blevet hædret med portrætmedaljer, bl.a. redaktør og rigsdagsmand Gustav Johannsen (1840-1901), redaktør og rigdagsmand Jens Jessen (1854-1906) og professor Christian Paulsen (1798-1854).

Fortjenst- eller belønningsmedaljer er en særlig art. De er bærbare, forsynet med øsken og er beregnet til at bæres i bånd. De har ofte officiel karakter og har regentens billede på forsiden. Blandt disse er en serie på tre, indstiftet af Christian 9. i 1875 til veteranerne fra De Slesvigske Krige: Medaljen for 1848-50 med portræt af Frederik 7. blev tildelt ca. 46.000, og medaljen for 1864 med portræt af Christian 9. blev tildelt 58.000, mens medaljen for deltagelse i begge krige med begge kongers portræt blev tildelt ca. 3.000.

I Museum Sønderjylland Sønderborg Slot findes "Den sønderjyske mønt- og medaljesamling", der har en repræsentativ udstilling af medaljer. I Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek i Kiel er der slesvig-holstenske medaljer.

Af Jørgen Steen Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars Stevnsborg: Kongeriget Danmarks Ordener, Medaljer og Hæderstegn. 2005. Olav Bonefeld: Afstemnings- og genforeningstidens medaljer og tegn, i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad. 1970.