Gå til leksikonoversigt

Mindretalskommiterede

Begreber

Det er vigtigt for et nationalt mindretal at have let adgang til regeringen i det værtsland, hvor mindretallet bor. Det kan ske via parlamentet, hvis mindretallet er stærkt nok til at få valgt repræsentanter, eller det kan ske via såkaldte mindretalskommiterede, hvis opgave det er at have tæt kontakt både til regeringsmagten (ofte direkte til regeringslederen) og til mindretallet.

Den slesvig-holstenske regering i Kiel har for tiden udnævnt Johannes Callsen som ministerpræsident Daniel Günthers mindretalskommitterede for det danske og frisiske mindretal samt sinti og roma. Renate Schnack var forud herfor mindretalskommitteret for ministerpræsident Torsten Albig (SPD). Hendes forgænger var Caroline Schwarz (CDU).

Forbundsregeringen i Berlin har pr. 1. februar 2006 udnævnt Christoph Bergner som forbundskansler Angela Merkels mindretalskommiterede for de fire nationale mindretal, som den tyske forbundsregering anerkender, nemlig det danske, sorbiske og frisiske mindretal samt sinti og roma. Hans korrekte titel er "Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und Nationale Minderheiten". Bergner er således også komitteret for indvandrere med tysk baggrund.

Hans forgænger var Hans-Peter Kemper (SPD), der energisk kæmpede for, at de fire anerkendte mindretal i Forbundsrepublikken Tyskland i 2004 fik ansat en mindretalssekretær og etableret et kontor ved indenrigsministeriet i Berlin. 

Efter at det tyske mindretal i Danmark i oktober 1979 mistede sin repræsentation i Folketinget (opnået gennem valgteknisk samarbejde med Centrumdemokraterne), gav daværende statsminister Poul Schlüter i 1983 det tyske mindretal mulighed for at oprette et sekretariat på Christiansborg, "Det Tyske Mindretals Sekretariat ved Regering og Folketing", som frem til 2009 blev ledet af chefredaktør Siegrfried Matlok og derefter af Jan Diederichsen. Endvidere er en række folketingsmedlemmer tilknyttet det tyske mindretal som kontaktpersoner.