Gå til leksikonoversigt

Møgeltønderhus

Steder

Møgeltønderhus nævnes første gang i de historiske kilder i 1233 og beskrives da som en stor gård ejet af biskoppen i Ribe.

I 1639 blev der lavet en synsforretning og på det tidspunkt beskrives fæstningens hovedgård som en firlænget gård med 33 fag lange lader, 20 fag lange stalde liggende overfor hinanden. Der var plads til 195 kreaturer, 114 køer og 47 ungkreaturer på græs.

Da rigsfeltherre Hans Schack overtog fæstningen i 1661 beskrives den således: Der var et stort "fruersturehus" i to etager og i 17 fags længde. Desuden var der et middelalderligt borgtårn i tre etager, et hus i 15 fag samt en forløber til det nuværende porthus ud mod vejen. Desuden fandtes rester af borgmuren mod nord. Alt dette blev enten ombygget eller revet ned. "Fruerstuehuset" er grundlaget i Schackenborg Slots sydlige længe ud mod vejen. Porthuset er opbygget på det tidligere porthus' fundament. Borgtårnet blev revet ned, men spor af det kan endnu ses i jorden.

En anden meget væsentlig del af Møgeltønderhus blev bevaret, nemlig voldgraven. Schackenborg Slot ligger på en banke omgivet af voldgrave. Øst herfor ligger en anden banke, også omgivet af voldgrave. Her lå tidligere hovedgården, som blev nedrevet i 1770erne. Der er en bro lige øst for slottet og broer syd og nord for portshuset. I forbindelse med restaureringerne i 1990erne blev den østlige port genåbnet. Der blev opsat en ny smuk gitterlåge og opført en ny bro over voldgraven.

Voldgravene blev bevaret omkring Schackenborg Slot, da man i 1661 befandt sig i overgangsfasen mellem bygning af fæstningsanlæg og egentlige slotte. Schackenborg Slot anses for at være det sidst opførte befæstede slot i Danmark.

Arkæologiske undersøgelser har fremdraget dele af det gamle Møgeltønderhus, samt andre tilhørende ringmure og bygninger.