Gå til leksikonoversigt

Møller-Mærsk, Slægten

Personer

En slægt som indtil første del af 1800-tallet hørte hjemme i Vestslesvig og på Rømø, men knyttede deres skibsfartsaktiviteter til Dragør, Svendborg og København. De mest kendte personer i slægten er skibsreder Arnold Peter (A.P.) Møller, 1876-1965, og sønnen Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller (1913-2012). Sammen med sin far, kaptajn Peter Mærsk Møller, grundlagde A.P. Møller i 1904 et shippingfirma i Svendborg, som blev det første tankrederi i Danmark og blev udvidet med et stort oversøisk linjerederi baseret på rutefart fra USA til Kina og Japan. Mærsk McKinney Møller blev i 1940 medindehaver og varetog interesserne fra USA 1940-48.

Efter 2. Verdenskrig blev der gennemført en enestående genopbygning af flåden, der i 1960 var et af verdens største private rederier. Den samlede virksomhed voksede stærkt i 1950’erne og -60’erne bl.a. med store aktiviteter i industrien, Dansk Supermarked og Mærsk Air. Men ikke mindst olie- og gasudvindingen i Nordsøen fik stor betydning. Den familieejede virksomhed har i løbet af to generationer udviklet sig til koncernen A.P. Møller-Mærsk A/ S, oprettet i 2003.

Skibsreder A.P. Møller havde en varm national interesse, og den er videreført af hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller. Ingen andre privatpersoner har bidraget med større beløb til det danske arbejde i grænselandet, bl.a. i form af støtte til Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, plejeinstitutioner, kirker og aviser i Sydslesvig. Fra 1957 er denne støtte kanaliseret gennem A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Blandt de største donationer til Sydslesvig har været Ansgarkirken i Flensborg i 1968 og det danske gymnasium A.P. Møller Skolen i Slesvig i 2008. Der er også skænket store midler til museer og andre kulturinstitutioner i Sønderjylland samt til bygningsbevaring, bl.a. i Ballum Sogn.

Af Jørgen Weitling i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Henrik Fode i: DBL, bd. 10. Ove Hornby: Ved rettidig Omhu«. Skibsreder A.P. Møller 1876-1965. 1988. Jan Cortzen: Myten Møller. Mærsk Mc-Kinney Møller. 2003.