Gå til leksikonoversigt

Mørk Hansen, Mouritz, 1815-1895, præst

Personer

Mouritz Mørk Hansen blev i 1835 student fra Nykøbing Falster og i 1840 cand.theol., hvorefter han hovedsageligt var beskæftiget med historiske studier i København. Han blev stærkt præget af 1840'ernes nationale og liberale ideer og blev i 1848 valgt til den grundlovgivende forsamling.

I 1850 blev han sognepræst i Felsted ved Aabenraa, hvorefter det sønderjyske spørgsmål fik højeste prioritet i al hans arbejde. Han blev stærkt knyttet til A.Th. Regenburg og forsvarede sprogreskripterne mellem de to slesvigske krige. I 1859 blev han af gejstligheden valgt ind i den slesvigske stænderforsamling, hvor han hyppigt blev brugt som ordfører for det danske mindretal i forsamlingen.

Under krigen i 1864 blev han flere gange arresteret og den 23. juli 1864 blev han afskediget. I stedet fik han ansættelse i Vonsild syd for Kolding og forblev således tæt på Sønderjylland. Med sine nære personlige forbindelser i Sønderjylland kunne han virke som meddeler af oplysninger om forholdene i Sønderjylland til førende hovedstadsaviser.

Han stod J.P. Junggreen og Gustav Johannsen personligt nær, og de drog nytte af hans historiske viden. Da de sønderjyske foreninger blev dannet blev han en ofte brugt ordfører og i 1892 blev han æresmedlem af De samvirkende sønderjyske foreningers overbestyrelse.

Mourtiz Mørk Hansen døde i 1895 og er begravet i Vonsild.