Gå til leksikonoversigt

Munk, Iver, ca. 1470-1539, biskop.

Personer

Iver Munk blev uddannet ved universiteter i Tyskland, bl.a. i Köln og Greifswald. I 1496 var han kannik ved Ribe Stift og tillagt Nustrup Sogn med kapellet i Gram.Allerede som 30-årig blev han indviet til biskop i Ribe. Dog holdt han en såkaldt "viebisp" til de kirkelige opgaver, mens han selv koncentrerede sig om stiftets administration og jordegods samt sin politiske virksomhed som medlem af rigsrådet. 

Iver Munk førte hæmningsløst sine egne familiemedlemmer frem, herunder broderen Mogens, der blev indsat på bispegården Volstrup. De to regnes for hovedarkitekterne til den jyske adels oprør mod Christian 2. i 1523. Iver Munks forventninger til det nye styre under Frederik 1. og hertug Christian blev ikke indfriet og han måtte acceptere, at hertug Christian i 1525 indførte luthersk kirkestyre i Tørning Len. 

Iver Munk blev sammen med de øvrige biskopper taget i forvaring den 12. august 1536, men han blev dog skånet for de værste ydmygelser. Senere på efteråret fik han Ribe bispegård i verdslig forlening ligesom han to sønner Frants og Niels Iversen begge blev anerkendt som adelige.

Iver Munk blev efterfulgt af Johann Wenth, som blev den første lutherske biskop i Ribe Stift.