Gå til leksikonoversigt

Munkvolstrup stenaldergrave

Ved Munkvolstrup ligger en gruppe på i alt 7 stenaldergrave. De er meget ødelagte, og næsten alle de store sten er fjernet. Højenes form får man dog et indtryk af.

Det drejer sig om en rundhøj ca. 20 meter i diameter. I midten ses et hul. Her har gravkammeret stået, men det er fjernet.

De seks andre anlæg er langdysser. Deres længde svinger mellem 10 og 20 meter, mens højden er godt 1 meter. I de græsbevoksede høje ses endnu enkelte randsten. Derimod er der ikke spor af kamre. I 1690'erne skal være fundet lerkar i højene.

Højenes nuværende form giver kun en antydning af deres oprindelige udseende. Derimod er gruppen meget illustrativ for megalitgravenes klumpning i terrænet. Stendysserne ligger gerne samlet, adskillige ved siden af hinanden. Baggrunden herfor er nok, at de skulle markere de enkelte stammers territorium. De familiegrupper, som følte sig i slægt med hinanden, har på et bestemt sted hjulpet hinanden med at bygge gravhøje til de døde. Så kunne andre se, at det var deres land.

Kilde: Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.