Gå til leksikonoversigt

Napoleon 3., 1808-1873, fransk kejser

Personer

Napoleon 3.'s rigtige navn var Charles Louis Napoléon Bonaparte og nevø til Napoleon 1. Han var Frankrigs præsident i årene 1848-52 og kejser 1852-70.

Efter 1815 voksede Napoleon op i Schweiz hos sin mor, der prægede ham med myten om Napoleon. I sin ungdom blev han grebet af Italiens frihedskamp og deltog 1830-31 i opstande mod paven og Østrig. Ved Napoleon 2.s død i 1832 blev han Bonapartedynastiets arvtager. Efter kupforsøg i Frankrig i 1836 og 1840 blev han idømt livsvarigt fængsel og indsat på fortet i Ham.

Napoleon sikrede sin popularitet med en prestigefyldt udenrigspolitik, der var baseret på ideen om nationernes ret til selvbestemmelse, med en grandios iscenesættelse af kejserrollen og med rigelig brug af bestikkelse. Han spillede en rolle ved London-konferencen i 1864, hvor han argumenterede for afholdelse af en folkeafstemning om grænsens placering efter Danmarks nederlag i 1864.