Gå til leksikonoversigt

Nør

Steder

Gods beliggende 12 km øst for Ekernførde på sydsiden af Ekernførde Bugt. Oprettet af slægten Ahlefeldt i 1400-tallet. Overgik til slægten von Brockdorff 1680. Wulf von Brockdorff lod den nuværende hovedbygning opføre 1708–11. I 1832 købte den augustenborgske hertuginde Louise Augusta Nør og nabogodset Grönwohld til sin søn Frederik Emil August. Denne blev senere kendt under navnet Prinsen af Nør. Slottet brændte 1933, blev genopført i gammel stil og benyttes i dag som uddannelsesinstitution.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Peter Hirschfeld: Herrenhäuser und Schlösser in Schleswig-Holstein. Berlin 1974.