Gå til leksikonoversigt

Nybøl Nor

Steder

Nybøl Nor ligger ved Gråsten og er en lavvandet fjord med en snæver forbindelse til Flensborg Fjord. I noret har der under sidste istid (se artiklen Landskabsformer i Sønderjylland/Sydslesvig) ligget en stor dødisklump. Rundt om den har smeltevand i issøer aflejret stenfrit ler, som efter isklumpens bortsmeltning og fald i havniveauet ligger på kysterne. Issøleret, som er den største forekomst af sin art i Danmark, har givet grundlag for en væsentlig teglproduktion (se artiklen Teglindustri) gennem århundreder og også i dag.

Af Henrik Jakob Mynster Alsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Peter Gravesen m.fl. (red.): Geologisk set. Det sydlige Jylland, 2004.