Gå til leksikonoversigt

Pigen på den hvide hest

Begreber

I forbindelse med festlighederne ved Genforeningen red Christian 10. over den gamle grænse ved Frederikshøj den 10. juli 1920 på en hvid hest. Umiddelbart efter at kongen havde krydset selve grænsen rakte en præstekone fra Aastrup ved navn Elisabet Braren sin 9-årige adoptivdatter Johanne Martine Braren op mod kongen, for at hun kunne give kongen blomster. I stedet løftede Christian 10. pigen helt op på hesten, hvor hun red med ham gennem folkemængden ved Frederikshøj. Begivenheden blev fotograferet og billedet blev siden et stærkt symbol på Genforeningen, fordi det meget bogstaveligt illustrerede Henrik Pontoppidans ord i digtet "Det klinger som et eventyr, et sagn fra gamle dage: en røvet datter dybt begrædt, er kommen frelst tilbage" - som også blev brugt som agitation på afstemningsplakater.

I virkeligheden var pigen skrækslagen, hvilket moderen afslører i sin beskrivelse af begivenheden:

"Efter en lille Tid saa jeg, at Johanne blev Angst, hun kunne ikke se mig og var lige ved at græde. Da maatte jeg bryde igennem Menneskemængden og komme ud til Grøften, som jeg løb henad, indtil jeg kom foran Toget. Saa brød jeg igennem, men blev standset af 3 Politibetjente, som vilde vide mit Navn. Da jeg kom frem, kaldte jeg Johanne ved Navn, men for lutter Jubel og Hurraraab var det næsten umuligt for hende at høre mig. Straks da holdt Hesten stille, og jeg løftede hende ned. Idet jeg tog hende ned, sagde Kongen: "Maa jeg beholde hende?" Han fik intet Svar, thi da jeg saa op i hendes Ansigt, afmaledes der en Skræk for hvad mit Svar vilde bringe".

I bogen "Rytterkongen" af Knud J.V. Jespersen findes et uddrag af kongens dagbog, der beretter, hvordan kongen oplevede begivenheden:

"Men i det Øjeblik jeg var kommer igennem den (Æresporten), fik Jublen en ganske ny Klang, saa jeg ikke var i tvivl om, at nu havde jeg passeret Grænsen. Straalende Ansigter med taarefyldte Øjne rettedes imod mig, mens Raabet "vor Kung" lød uafbrudt. Så overvældende var denne Modtagelse, at jeg følte mig dybt grebet, og da en lille Pige senere raktes op imod mig med en Buket Blomster, saa lagde jeg i det Kys, jeg trykkede paa hendes Pande, al den Glæde og Taknemmelighed, jeg selv følte, og da det lille Væsen lagde sine Arme om min Hals, havde jeg Følelsen af, at jeg havde taget Sønderjylland i mine Arme - nu, da den lille Pige tillidsfuldt sad foran mig paa Hesten."

Læs Steffen Riis' artikel med alle detaljer om Johanne Brarens ridt med Christian 10.

Litteratur:
"Pigen på den hvide hest" En livsberetning og et lille stykke Danmarkshistorie. Hæftet kan købes på "Grænse- og Genforeningsmuseet" ved Frederikshøj.

Knud J.V. Jespersen: Rytterkongen. Et portræt af Christian 10. Gyldendal, 2007.