Gå til leksikonoversigt

Plovtal

Begreber

Vigtigste beskatningsenhed for jord fra 1400-tallet til preussisk tid. I senmiddelalderen var en plov lig den normale bondegård, helgård. Plovtallet, som også blev benævnt som plovskat, blev omkring 1500 låst fast på amtsniveau, ofte også for de enkelte gårde. Betegnelsen halve og kvarte plove blev mest brugt om gårde, der var blevet delt senere. Især i Haderslev Amt blev det samlede plovtal fordelt på en måde, så der opstod meget skæve brøker for enkelte gårde. Plovtallet for de adelige godser blev låst fast fra 1626 og var ikke knyttet til disses enkelte fæstegårde, men godset som helhed. Også byer blev tillagt et plovtal, der dog ikke har nogen relation til antal ejendomme. Det samme gælder marsken.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.