Gå til leksikonoversigt

Politiadjudant

Begreber

Politiadjudanten for De sønderjyske Landsdele virkede 1920-22 og igen 1934-44 som en lokal, statslig ledelse i tilfælde af uroligheder i grænselandet. For at kunne hævde den danske stats nationale suverænitet bedst muligt var såvel ordenspolitiet som kriminalpolitiet i Sønderjylland statslige enheder, mens ordenspolitiet i det øvrige land var kommunalt frem til 1938. Som følge af grænseuroen fra 1933 (se Påskeblæsten 1933) blev et særligt embede som politiadjudant genoprettet i 1934, og efterretningsvirksomheden blev sat i system.

Politiadjudanten skulle sikre, at Justitsministeriet var ajour med, hvad der rørte sig i grænselandet. Midlet var opbygningen af en hurtigt virkende oplysningscentral, der især skulle følge det tyske mindretals aktiviteter minutiøst. I tilfælde af større uroligheder skulle politiadjudanten eller dennes stedfortræder være til stede og eventuelt lede politiets indsats.

Af Peter Fransen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Peter Fransen: Statspolitiet, Peter Fransen m.fl: Harmonisering eller særordning. Sønderjylland som administrativ forsøgsmark siden Genforeningen, bd. 1, 2002.

Peter Fransen: Politiadjudantens indberetninger, Erik Nørr og Jesper Thomassen (red.): Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie, 2004.