Gå til leksikonoversigt

Ræder, Maximillian Oscar, 1874-1968, postmester

Personer

M.O. Ræder blev født i Kolding og fik en uddannelse i postvæsenet. Han avancerede og var umiddelbart før Genforeningen chef for postmaterielkontoret i København.

Da Den Internationale Kommission (CIS) blev nedsat, blev Ræder chef for kommissionens postdepartement og fik til opgave at organisere det midlertidige postvæsen i både 1. og 2. afstemningszone. Det blev bl.a. hans opgave at udgive og fordele de særlige plebiscit-frimærker i 1919-1920. Da Den Internationale Kommission flyttede til Flensborg, flyttede Ræder med og løste også en række andre opgaver for kommissionen. Efter Genforeningen ønskede Ræder at blive i Sønderjylland, og han blev, til han i 1944 gik på pension, postmester i Sønderborg.

Han var stærkt historisk interesseret og engagerede sig fra 1922 i Historisk Samfund for Als og Sundeved og herigennem for Museet på Sønderborg Slot. Han historiske interesse koncentreredes især om Dybbøl, som han holdt utallige foredrag om og omvisninger på. Han skrev en meget grundig vejviser gennem skanserne og udarbejdede en bibliografi over 1864-litteraturen.

Sammen med oberstløjtnant K. Bokkenheuser og museumsinspektør J. Raben oprettede han Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige, der ved landsinsamlinger og Ræders omvisningshonorarer rejste midler til opsætning af de talrige mindesten, som står rundt i hele Dybbøl-området.