Gå til leksikonoversigt

Reeder, Waldemar, 1893-1950, Landdagsmand for SSW

Personer

Waldemar Reeder var gårdejer i Poppenbüll i Ejdersted og spillede en betydelig rolle blandt sine frisiske landsmænd. Han personificerede den frisiske frimandsvilje.

Reeder fik kontakt med det danske som soldat i Norge under krigen. Han blev en af hovedmændene i den politiske, danskorienterede hjemstavnsbevægelse, som protesterede mod al centralisme. Sydslesvigerne skulle hverken modtage ordre fra Kiel eller København, udtalte han.

Reeder havde været landråd i Ejdersted og blev valgt ind i landdagen for SSW i 1950. Han døde dog den 13. august 1950 og nåede ikke at indtage sin plads i Kiel.

Kilde: Lars Henningsen, Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW. Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotke for Sydslesvig. Nr. 38. Flensborg, 1998.