Gå til leksikonoversigt

Rummelpot

Begreber

Sønderjysk betegnelse på et folkeligt musikinstrument, en rumlepotte, der består af en lerkrukke lukket med en udspændt svineblære, hvori der er stukket et tagrør. Når man trækker tagrøret op og ned, giver det en rumlende lyd. Rumlepotter er kendt fra 1500-tallet og har været udbredt over hele Europa til langt op i 1800-tallet. Det var tradition i Nordtyskland og Hertugdømmerne at gå rundt ved nytårstide med en rumlepotte og lade dens lyde ledsage en sang med bøn om lidt godter i anledningen af årsskiftet. Da fyrværkeri og andre nytårsløjer kom på mode, forsvandt traditionen, men den overlevede i Sønderjylland til op i 1900-årene. Skikken med at børn nytårsaften går rundt og indsamler godter i nabolaget består fortsat, især på landet.

Æ Rummelpot er titlen på et satirisk årsskrift med talrige illustrationer, grundlagt i 1946. Det udgives i november og omhandler kun sønderjyske emner. I 2009 blev titlen ændret til Rummelpotten.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.