Gå til leksikonoversigt

Sagn og fortællinger: Den stolte frue

Fru Anne Post fra Tolgård skal have været en stolt dame. Engang voldte hun forargelse i kirken ved at strides med en anden om forrangen. Da tog præsten næste søndag to hjerneskaller med op på prædikestolen, hvoraf den ene havde tilhørt en adelig, den anden en bonde; nu kunne man ikke se forskel. Så holdt præsten en straffeprædiken om hovmod; men det skal have haft slemme følger for ham bagefter.

Sagn og saga fra Sydslesvig. Samlet af Helge Noe-Nygaard. Grænseforeningens årbog 1986.