Gå til leksikonoversigt

Sagn og fortællinger: Djævelen foræder sig.

Hytten Bjerge.

Djævelen gjorde engang en rejse gennem det fede land Svans. På alle gårdene gav han sig i snak med bønderne og lod sig traktere, og hvor han kom ind fyldte han sig med flæsk og melboller. Så begav han sig igen på vej. Men han havde taget for rigeligt for sig af de gode sager, for da han kom til Hytten Bjerge, blev han så skidt til pas, at han måtte give det hele fra sig igen.

Siden den tid finder man i og på Hytten Bjerge så talrige sten, det skal efter sigende være melbollerne. Desuden opstod også ved denne lejlighed Ramsø, der ligger midt i bjergene og hverken har til- eller afløb. Den er så dyb, at ingen ved, hvor langt der er til bunden, og der findes hverken fisk eller andre levende væsener i den.

Sagn og saga fra Sydslesvig. Samlet af Helge Noe-Nygaard. Grænseforeningens årbog 1986.