Gå til leksikonoversigt

Sagn og fortællinger: Kvindeskoen i stenen.

I Tingholt, midtvejs mellem Flensborg og Kappel ligger ved vejkanten en sten, som bærer aftryk af en kvindesko, sådan som man gik med dem i gamle dage, lang og spids med høj hæl. Herom fortæller man følgende:

På et adeligt gods i Østangel skulle en livegen straffes hårdt på grund af en forseelse. Hans kone bad herskabet om skånsel eller mildning af straffen, dog længe forgæves. Men endelig sagde herren, at hendes mand skulle blive fri, hvis hun endnu inden solnedgang kunne opmåle, hvor midtvejen var mellem Flensborg og Kappel og afmærke den.

Det syntes at være umuligt, dog den stakkels kone gik straks til værket og løb ad Flensborg til. Men allerede i Tingholt satte hun sig udmattet ned for at hvile ud, og da hun igen ville stå op, sad hendes sko fast i stenen, som lå der. Da anede hun, at her måtte halvvejen være. Og det passede netop ganske nøje. Således havde hun altså reddet sin mand.

Sagn og saga fra Sydslesvig. Samlet af Helge Noe-Nygaard. Grænseforeningens årbog 1986.