Gå til leksikonoversigt

Sagn og fortællinger: Stenkast.

Bredtstedt: Trelstorp og Fjolde.

På Bredtstedt-egnen boede i gamle dage to kæmper, en frisisk i Trelstorp og en dansk i Fjolde. Begge pralede ofte over for hinanden af deres styrke, og de levede i evindelig strid.

For at få en ende på det og få sagen afgjort aftalte de til sidst, at de hver især skulle gøre et kast efter den andens kirketårn. Trelstorpkæmpen tog en stor sten og smed den af al kraft mod Fjolde kirketårn, så Fjolde kirke den dag i dag er kullet. Derover blev nu Fjolde-kæmpen endnu mere vred og tog en langt større sten for at knuse Trelstorp kirketårn. I kampens hede tog han dårligt sigte og skød forbi, og man viser endnu den store kampesten i mosen et godt stykke på den anden side af Trelstorp. Men det var på et hængende hår, at ikke også Trelstorptårnet gik tabt, for stenen fløj så nær forbi, at det endnu den dag i dag står lidt skævt.

Der ligger endnu mellem Trestorp og Bredtstedt to kæmpegrave, den ene er ualmindelig lang. Der skal ligge en kæmpe begravet; måske er det Trelstorpkæmpen.

Sagn og saga fra Sydslesvig. Samlet af Helge Noe-Nygaard. Grænseforeningens årbog 1986.