Gå til leksikonoversigt

Sankt Knuds Gildets skrå

St. Knuds gildes skrå er fra omkring år 1200. Her på moderne dansk.

Her begynder skråen og loven for St. Knuds Gilde i Flensborg, hvilket den almægtige Gud signe og styrke og alle dem, som det styrke og holder med rette til Guds hæder og Sankt Knuds og til alle deres helse og salighed, der nu til er og til skulle komme.

Og er der udenbys brødre i Sankt Knudsgilde, så ville Gud bevare dem indenlands og udenlands for al skade, eller hvad der måtte tilstøde dem.

Det første er: Når en mand, der ikke er broder i Sankt Knuds Gilde, dræber en broder af Sankt Knuds Gilde, og er der gildebrødre tilstede, så skal de hævne ham og arvingen så godt, de formår. Er der ingen arving tilstede, da skal de tvinge mandedræberen til at yde mandebod efter den dræbte mand, og det er 40 mark over ret mandebod. Men har han ej noget at bøde med, da skal liv bøde for liv.