Gå til leksikonoversigt

Sankt Nikolaj Kirke, Egernførde

Steder

Egernførdes treskibede sengotiske teglstenskirke er opført i 1400-tallet. En tårnrest i kirkeskibet antyder en tidligere senromansk eller unggotisk bygning.

Byens berømte billedskærere i Gudewerdt-familien har sat deres spor i kirken. Hans Gudewerdt den Ældre har været mester for prædikestolen (1605), mens hans søn Hans Gudewertdt den Yngre har skåret den rigt ornamenterede altertavle fra 1640 samt to af kirkens epitafier - for Ripenau i 1653 og Börnsen i 1661.

Bemærkelesesværdige er også freskerne fra 1578 med Kristi ophøjelse i korets sengotiske krydsribbehvælv og herskabsstolene for adelsslægten Rantzau fra samme år samt det sengotiske træskærerarbejde med hyrdernes tilbedelse (1520).

Døbefonten, som bæres af fire løvefigurer, er fremstillet i 1588 efter tegninger af Michael Dibler.

Kapellerne i den vestlige del af kirkens sideskibe er indrettet i 1600-tallet. Slægten Ahlefeldt har sit eget kapel i det tidligere sakristi. Kirken rummer endvidere adskillige gravsten af kalk- og sandsten.

Ankeret ved kirkens østgavl hævdes at have tilhørt linjeskibet "Christian VIII", men det er næppe korrekt, selv om det er opsat til minde om de ca. 100 danske søfolk, som omkom under slaget i Egernførde Fjord den 5. april 1849.

Kilde: Grænseforeningens årbog, 2001