Gå til leksikonoversigt

Scavenius, Harald, 1873-1939, dansk diplomat og politiker

Personer

Harald Scavenius var gesandt i Sankt Petersborg 1912-18; i 1920 blev han udenrigsminister, men måtte i 1922 træde tilbage efter pres fra H.N. Andersen. 1923-39 var han igen gesandt, først i Rom, senere i Bern og Haag. Han havde et skarpt blik for faren ved de totalitære ideologier. Tidligt interesseret i marxismen gik han således ind for en intervention i den hensigt at styrte Lenin og hans regime, som han anså for en trussel ikke blot imod Rusland, men imod hele Europa. I begyndelsen af 1920'erne engagerede Scavenius sig i de danske sydslesvigeres sag.Han var søn af Jakob Scavenius.